Meertalig onderwijs

Op de Mienskip erkennen, waarderen en stimuleren wij meertaligheid bij onze leerlingen. Talen bepalen je identiteit, maar maken ook deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed. Naast de Nederlandse taal bieden we de Friese en Engelse taal op een betekenisvolle en geïntegreerde wijze en in een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot groep 8 aan. In ons meertalig onderwijs richten wij ons op het ontwikkelen van een positieve attitude voor meertaligheid, de uitbreiding van de woordenschat in het Nederlands, Fries en Engels en het spreken van en luisteren naar verschillende talen.

De Mienskip is gevestigd in de provincie Friesland. Voor een groot deel van de kinderen is het Fries de moedertaal. Als school willen we hierbij aansluiten. Immers, een goede beheersing van de moedertaal heeft een positief effect op de taalvaardigheidsontwikkeling in de tweede taal. Voor niet Friestalige leerlingen geldt dit niet. Maar door onderwijs in het Fries kunnen zij de taal eigen maken en zo meertalig worden. Deze positieve effecten van het stimuleren van meertaligheid zien we op termijn graag terug bij onze leerlingen: zij kunnen kennis benutten die reeds in de moedertaal zijn opgedaan, het herkennen en benutten van het spreken van verschillende talen dragen bij aan een verhoogd taalbewustzijn, leerlingen ontwikkelen een open houding tegenover talige en culturele diversiteit en meertalige leerlingen voelen zich beter thuis, wanneer thuistalen worden toegelaten.

De beheersing van het Fries is nuttig voor het maatschappelijk functioneren. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het behoud van de Friese taal. Het streven is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Naast de Friese taal is er daarom aandacht voor het Engels. Tevens zijn kennis van Europa en de ervaring met landen om ons heen van belang. De school voldoet aan de standaardvoorwaarden van het VVTO van het Europees Platform.