Schooltijden

Wij werken volgens een continurooster. Alle dagen beginnen de lessen 8.15 uur en eindigen om 13.45 uur. Dit geldt voor alle groepen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd voor groep 1. Groep 1 heeft op vrijdag vrij.

Het volgende dagrooster is de basis voor groepsspecifieke werkroosters:

8.00 uur: Deur school open

8.00 uur -8.10 uur Leerlingen van de groepen 1 en 2 hangen de jas op de kapstok en gaan naar de klas. Pleinwacht op het grote plein door een leerkracht voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8

8.10 uur De 1e schoolbel luidt.

8.10 uur -8.15 uur De kinderen gaan naar binnen. Ze stoppen de jassen in de eigen luizenzakken en hangen die aan de kapstok. Vervolgens gaan de kinderen naar het eigen klaslokaal. De leerkracht is in het klaslokaal aanwezig.

8.15 uur De tweede schoolbel luidt. De leerkracht sluit de klaslokalen en de lessen vangen aan.

8.15 uur – 9.15 uur Instructie rekenen / rekenen centraal

9.15 uur -10.15 uur Instructie taal / taal centraal

10.15 uur – 10.30 uur Pauze

10.30 uur – 11.30 uur Instructie lezen / lezen centraal

11.30 uur – 12.00 uur Andere vakken (groepsspecifiek rooster)

12.00 uur – 12.30 uur Samen eten en pauze

12.30 uur – 13.45 uur Andere vakken (groepsspecifiek rooster)