Ouderraad

De Mienskip beschikt over een groep enthousiaste ouders die in de ouderraad zitten. De groep wordt aangevuld met twee leerkrachten. De ouderraad heeft de taak allerlei praktische activiteiten die direct of zijdelings met school te maken hebben te organiseren, begeleiden en te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het Zomerfeest, de paaslunch, het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de zakelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad het ouderfonds. Alle leden helpen mee met organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast heeft ieder lid één of twee zaken in portefeuille waar hij/zij specifiek verantwoordelijk voor is.