Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Mienskip is een Gezonde School. Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan de volgende pijlers:

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.