De Mienskip (vertaald: gemeenschap) is een openbare basisschool en dat houdt in dat ieder kind welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Mienskip is een reguliere basisschool waar kinderen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Het aanbod in de zorg en in de zorgondersteuning heeft de school beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Deze is in zijn geheel te vinden op de website van de Mienskip: www.demienskip.nl.

De Mienskip richt de deskundigheid op het talent van de kinderen. De Mienskip werkt met een kwaliteitsteam welke bestaat uit een zorgcoördinator, taalcoördinator en een rekencoördinator. In alle groepen wordt gewerkt aan passend onderwijs gericht op het werken op 7 niveaus. Het werken in 7- niveaus is geborgd in beleid en daarin is specifiek deskundigheid en expertise op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen beschreven.