Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bespreekt met de directie het beleid van de school en adviseert het bestuur daarover. De ouders van de MR vertegenwoordigen de belangen van de ouders; daarom worden zij gekozen door de ouders. De MR bestaat uit drie personeelsleden + drie ouders. Indien u zich betrokken voelt bij de school en invloed wilt hebben op het reilen en zeilen, dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de MR. De MR komt 5 maal per jaar bijeen. Ook niet-leden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. U mag er vragen stellen en uw mening geven over de behandelde onderwerpen. Bij de leden van de MR kunt u altijd met vragen over de school terecht.