Welkom op OBS "De Mienskip".

OBS “De Mienskip” is de openbare basisschool van Buitenpost. Dit betekent dat wij open staan voor iedereen ongeacht welke geloofsovertuiging, levensvisie, culturele achtergrond,of sekse iemand heeft. Iedereen is welkom. Wij werken samen en niet a-p-a-r-t. De openbare basisschool de Mienskip is de samenleving van Buitenpost in het klein.

De school biedt oefenruimte voor alle kinderen om zich te kunnen ontplooien tot zelfbewuste volwassenen. Ze hebben respect voor een ander en kunnen zich verdiepen in de ander zodat kinderen zelf een bewuste keus in hun leven kunnen maken. De kinderen krijgen onderwijs van professionele en deskundige leerkrachten, werken met het programma van de Vreedzame School, kunnen godsdienst vormend onderwijs en humanistisch vormend onderwijs volgen en er is aandacht voor normen en waarden.

Vanaf juni 2010 zijn wij een gecertificeerde drietalige school. Dit houdt in dat kinderen vanaf groep 1 oplopend in moeilijkheid tot groep 8 Nederlandse, Engelse en Friese les krijgen aangeboden. De school heeft een drietalige schoolbibliotheek en is een samenwerkingsverband aangegaan met 4 verschillende basisscholen binnen Europa. De Mienskip is internationaal.

Door gerichte inzet van ICT en multimedia sluiten we met ons onderwijs aan op de toekomst.

Wij  nodigen u uit deze website verder te bekijken. Mocht u vragen en/of op- en aanmerkingen hebben dan horen we dat graag. Wij willen iedereen graag informeren over onze prachtige school en werkwijze. Wij zijn te bereiken op 0511-542021.

Natuurlijk bent u ook welkom op onze schitterende locatie op de

Groenkamp 3 te Buitenpost.

Graag tot ziens,

Team obs “de Mienskip”.