Op De Mienskip zijn we bezig om deel te nemen aan Europese projecten via Erasmus. Van 2016 tot 2019 heeft De Mienskip geparticipeert in het internationaal project 'Erasmusic+'. Dit was een driejarig project waarbij er internationaal wordt samengewerkt aan muziek, ICT, taal en creatieve activiteiten. Het thema van het project is muziek en het hoofddoel is om samen te delen en muziek te maken:

the main goal is to share and make music together!’

Doelen:

  • elkaar inspireren om op innovatieve manieren te leren m.b.v. muziek
  • samenwerking en uitwisseling tussen de vijf deelnemende EU landen stimuleren
  • onderlinge communicatie en correspondentie tussen leerlingen bevorderen

We zijn nu weer op zoek naar een nieuw project. Deze aanvragen nemen veel tijd in beslag. We houden u op de hoogte als we weer een nieuw project starten.